CONSULTATIES

Om lange wachttijden te vermijden, werken wij nog uitsluitend na afspraak. Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.
Uw medisch dossier kan geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, kunt u dus steeds terecht bij één van de andere artsen.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende spelregels in acht neemt:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  3. Wij leveren geen voorschriften meer af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  5. Neem uw identiteitskaart en een kleefbriefje van de mutualiteit mee (voor allerhande attesten of aanmaken GMD).

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 056/650 150. Gelieve, indien mogelijk, voor 10.00 u aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

WACHTDIENST

Tijdens de week zijn de dokters ’s nachts om de beurt van wacht, u kunt ons bereiken via het gewone telefoonnummer 056/650.150.
Tijdens het weekend doen wij beroep op de wachtdienst. U kan de dokter van wacht bereiken via het nummer 1733.
Apotheek van wacht: apotheek.be